Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Noc Biologów 13 stycznia 2017r.

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w wykładach, pokazach, ćwiczeniach przygotowanych przez pracowników i studentów UŁ Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Podziwialiśmy mięsożerne rośliny, potwory morskich głębin. Oglądaliśmy mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu, wodzie, glebie. Obserwowaliśmy barwny świat komórek. Formowaliśmy żelki. Identyfikowaliśmy zapachy  wydzielane przez rośliny. W czasie warsztatów pt. ”Wolne rodniki – dobre, złe, brzydkie” zapoznaliśmy  się ze specyfiką reakcji utleniania-redukcji, badaliśmy zdolność oksydacyjną wybranych substancji spożywczych.
Noc Biologów zakończyliśmy słodkim wykładem o pochodzeniu i właściwościach czekolady.
Piątą edycję uznajemy za bardzo udaną. Zobacz zdjęcia.

Dorota Filewska, Agnieszka Kapturowska.

„Obywatelska Europa- nasza debata na temat przyszłości Europy”

W dniu 8.12 .2016 odbyła się w naszej szkole kolejna edycja cyklicznego konkursu Szkolnego Klubu Europejskiego, którego hasło przewodnie brzmiało „Obywatelska Europa- nasza debata na temat przyszłości Europy” .Młodzież pisała również test wiedzy dotyczący Roberta Schumana- patrona naszego gimnazjum oraz instytucji unijnych, Europy i Unii Europejskiej. W obu przedsięwzięciach wzięli udział uczniowie klas I-III. Przyznane zostały 3 miejsca i jedno wyróżnienie dla następujących uczniów: 1. Jakuba Szlarzyńskiego z klasy IIA, 2. Klaudii Wich z klasy IIB i Jakuba Dolnego z klasy IIIA, 3. Adriana Cieślaka z klasy IIIB i Sandry Jędrzejczak z klasy IIIA. Osoby wyróżnione to: Aleksandra Okapińska z klasy IIA oraz Anna Marat z klasy IIIA. W drugiej części przedsięwzięcia czyli debacie najbardziej aktywni byli: Klaudia Wich z klasy IIB, Adrian Tokarski z klasy IIIB, Natalia Podgórska z klasy IIIA oraz Paulina Skwarczyńska z klasy IIIA a także Adrian Cieślak z klasy IIIB. Plakaty dotyczące debaty i Roberta Schumana wykonała uczennica klasy IA- Anita Ćwiklińska. W obu częściach konkursu wzięło udział 33 uczniów. Kolejna edycja przewidziana jest na marzec 2017 i realizowana będzie w ramach miesiąca tematycznego „Miesiąc z edukacją europejską, regionalną, patriotyczną i obywatelską”. Wszyscy zwycięzcy uczniowie zostali uhonorowani nagrodami pozyskanymi z Komisjii Europejskiej, docenieni upominkami zostali również ci, którym nie udało się zdobyć miejsc.Chętnych uczniów zapraszamy do dzielenia się pomysłami w kwestii tematyki edycji wiosennej i prosimy o zgłaszanie ich do nauczycielki historii i wos, opiekunki SKE.

Miesiąc Samorządności

W listopadzie obchodziliśmy Miesiąc Samorządności zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunek Samorządu, nauczycielek języka niemieckiego oraz historii/wos. W tym roku była zupełnie inna formuła miesiąca tematycznego. Przystąpiliśmy bowiem do programu „Aktywny Obywatel”, którego organizatorem głównym było II LO w Łodzi, a dofinansowany został przez Wydział Edukacji UMŁ. Jako jedna z trzech łódzkich szkół zorganizowaliśmy debatę „Czy aktywność obywatelska i społeczna opłaca się?” oraz uczestniczyliśmy w debatach w PG nr 3 i SMS Gortata oraz Ogólnołódzkim Dniu Aktywnego Obywatela w II LO. Tematyka spotkań oscylowała wokół tematu głównego, czyli aktywnego obywatelstwa. Taka międzyszkolna wymiana doświadczeń, poglądów i działań to ciekawa forma zdobywania wiedzy obywatelskiej i zachęcania do aktywności małych i dużych a także do bycia dobrym obywatelem. Samorząd Uczniowski w naszej szkole zorganizował również „Tydzień Aktywnego Obywatela” w ramach Miesiąca Samorządności w dniach 23-30 listopada. Młodzież dyskutowała nt. dobrego i aktywnego obywatelstwa, każdy uczeń otrzymał Vademecum Aktywnego Obywatela, które wcześniej podarowaliśmy gościom przybyłym na debatę.

Wyjazd szkoleniowo – studyjny do Brukseli

W dniach 29 listopada do 1 grudnia uczestniczyłam w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Brukseli, zorganizowanym dla nauczycieli, którzy swoimi działaniami w ciekawy sposób poszerzają wiedzę o Europie i Unii Europejskiej wśród uczniów. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie i Komisja Europejska wyróżniły jedenastu nauczycieli z całej Polski (z Łodzi byłam tylko ja) oraz jedenastu pracowników instytucji kultury z całego kraju. Traktuję to jako osobiste wyróżnienie oraz uznanie dla naszej szkoły. Program wizyty był bardzo bogaty i ciekawy ,a także świetnie zorganizowany. W pierwszym dniu wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli w seminarium przedwyjazdowym w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie pokazano ofertę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ofertę Punktu Informacyjnego UE, a także biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Następnie po wylądowaniu na lotnisku w Brukseli i zakwaterowaniu w hotelu odbyliśmy krótką wycieczkę po starym mieście i centrum stolicy Belgii. W drugim dniu wizyty, przewidziano szereg spotkań, wizyt i zwiedzanie instytucji unijnych od godziny 9.00 do 19.30. W programie była między innymi wycieczka Parlamentarium, spotkanie w Parlamencie Europejskim i przyjęcie nas przez pana Zdrojewskiego, później przybycie do Charlemagne z ramienia Centrum Wizyt w Brukseli. Potem uczestniczyliśmy w wykładzie nt. Kariery w Instytucjach Europejskich, a także w prezentacji programu Kreatywna Europa i spotkaniu z tłumaczami tam pracującymi. Po wykładzie na temat edukacji, kultury, sportu i młodzieży w Europie zakończyliśmy wizytę informacyjną w Komisji Europejskiej. W trzecim dniu wizyty spotkaliśmy się na prelekcji dotyczącej Komisji Europejskiej prowadzonej przez pracownika Dyrekcji Generalnej Do Spraw Kultury i Edukacji oraz na warsztatach dotyczących promocji i dystrybucji filmów europejskich oraz rozwoju mediów na naszym kontynencie. Niezwykle serdecznie i ciepło przywitał nas specjalista, doradca do spraw komunikacji w gabinecie Pani Komisarz Bieńkowskiej, który przekazał wiele ciekawych informacji nt. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z dyrektorką tegoż Przedstawicielstwa. Dyskutowaliśmy, wymienialiśmy poglądy, zadawaliśmy pytania. Wiele dobrych słów usłyszeliśmy podczas wizyty w instytucjach unijnych o Łodzi, którą Pan Zdrojewski nazwał „miastem z przyszłością”. Była też okazja do poznania ciekawych i wartościowych ludzi : nauczycieli z innych miast, pracowników instytucji kultury m.in. ambasady Cypru, Instytutu Goethego, Instytutu Austriackiego, Duńskiego Instytutu Kultury, British Council. Wyjazd studyjny oceniam bardzo wysoko,był świetnie przygotowany i zorganizowany, tak też został oceniony przez zaproszonych uczestników .Hanna Majkowska-Pilarz

Aktywny obywatel

23.11.2016 r. uczniowie ze wszystkich klas zaangażowani w projekt „Aktywny obywatel” pod kierunkiem nauczycielek historii/wos i j. niemieckiego wzięli udział w debacie „Czy aktywność obywatelska i społeczna opłaca się?” Organizatorem głównym programu jest II Liceum Ogólnokształcące . Dofinansowany został przez Wydział Edukacji UMŁ. W programie debaty znalazła się prezentacja multimedialna dotycząca aktywności obywatelskich i społecznych uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum, część najważniejsza czyli dyskusja dotycząca tematu debaty oraz część podsumowująca z rozdaniem gościom Vademecum Aktywnego Obywatela jako materialnej pozostałości po przedsięwzięciu. Uczniowie 14 Gimnazjum oraz ich koledzy z II LO, P.G.nr 3, S.P nr 45, przybyli goście m.in. Inspektor Wydziału Edukacji p. Agnieszka Szkudlarek, przedstawiciele ŁCDNiKP p. Barbara Muras i Grażyna Mrówczyńska, dyrektorzy i nauczyciele szkół, kierownik biblioteki przy ul. Marynarskiej 9 p. Anna Dynkowska. zastanawiali się jakie cele przyświecały młodzieży i nauczycielom podejmującym różne działania o charakterze obywatelskim. Nauczycielka historii i wos prowadząc debatę dyskutowała najpierw z młodzieżą Gimnazjum 14, w drugiej części z młodzieżą przybyłą z innych szkół. Zastanawialiśmy się wspólnie kogo można nazwać antyobywatelem a kogo obywatelem dobrym i aktywnym, jakie korzyści wynikają z aktywnego obywatelstwa, jakie są cechy społeczeństwa obywatelskiego, jakich kompetencji społecznych nabywamy będąc aktywnym. Odpowiedzieliśmy sobie również twierdząco na pytanie czy aktywność obywatelska i społeczna opłaca się. Młodzież uznała, że jest to pytanie retoryczne. Aktywne obywatelstwo daje korzyści i opłaca się w każdym wymiarze : obywatelskim, społecznym, ludzkim, duchowym i materialnym.
W naszej szkole wszyscy nauczyciele i uczniowie podejmowali i podejmują lub kontynuują różne działania m.in. wolontariat, budżet obywatelski, współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami, wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, szafing, a także w listopadzie każdego roku Miesiąc Samorządności.
Samorząd Uczniowski przy wsparciu nauczycielek historii/wos i j. niemieckiego w bieżącym roku szkolnym zorganizował Tydzień Aktywnego Obywatela trwający od dnia debaty do 30.11 włącznie .Pani Dyrektor,opiekunki Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie naszej szkoły zostali uhonorowani : dyplomami, nagrodami oraz słowami podziękowania i uznania dla naszej pracy. Przekazane dla szkoły estetyczne, zamykane tablice z pewnością zostaną wykorzystane.

Mamy srebrny medal w Mistrzostwach Łodzi w piłce ręcznej dziewcząt!

W dniu 22.11.2016r odbył się finał Gimnazjady w piłce ręcznej dziewcząt, w którym nasze uczennice wywalczyły tytuł vice mistrzyń Łodzi!
Skład naszej reprezentacji stanowiły następujące dziewczęta: P.Bereś, A.Miskiewicz, z klasy3b, Z.Cichańska, A.Jędrzejczak, W.Kobus, S.Milczarek, N.Misiak, N.Nowak, S.Prasnowska, S.Samiec, W.Urban, K.Wich, N.Wieczorkiewicz z klasy 2b oraz N.Tomczyk, J.Majchrowska, J.Kwapisiewicz, D.Darnowska z klasy 1b.
Najwięcej bramek zdobyła N. Tomczyk oraz P.Bereś.

Konsultacja OSPR w piłce ręcznej dziewcząt w Kleszczowie

W dniach 3-6.11.2016r uczennice z klas sportowych uczestniczyły w konsultacji Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej w Kleszczowie. Oprócz naszej szkoły udział brały jeszcze Gimnazjum Nr 39 z Łodzi oraz Gimnazjum Nr 5 z Piotrkowa Trybunalskiego. Uczestnicy tej konsultacji mieli zapewnione bardzo dobre warunki bytowe oraz szkoleniowe.
Zajęcia treningowe odbywały się na różnych obiektach sportowych takich jak pełnowymairowa hala do gry w piłkę ręczną, siłownia czy sala fitness bogato wyposażona w sprzęt sportowy, dzięki któremu można było przeprowadzić ciekawe zajęcia na trampolinach czy step-aerobic na stepach.
Treningi doskonalące technikę oraz motorykę doskonale uzupełniły zajęcia na basenie wyposażonym także w zjeżdzalnie, jacuzi, tor przeszkód oraz saunę.
W Kleszczowie z naszego gimnazjum były nastepujące uczennice: K.Wich.
Z. Cichańska, N. Nowak, S. Prasnowska, S. Milczarek z klasy 2b oraz
J. Majchrowska, N. Tomczyk, J, Kwapisiewicz , D. Darnowska z klasy 1b.

„Z książką dookoła świata”

Miesiąc październik upłynął w naszej szkole pod hasłem „Z książką dookoła świata”. W ramach miesiąca tematycznego uczniowie podejmowali szereg działań: wykonywali prace plastyczne ze słowem książka w różnych językach, m.in. w języku fińskim, katalońskim, chińskim, japońskim, następnie na mapie świata zaznaczali flagami miejsca, w których powstały najciekawsze książki, na zakończenie odczytywali fragmenty utworów napisanych przez H. Sienkiewicza. Rok 2016 został ogłoszony rokiem H. Sienkiewicza, dlatego też uczniowie przybliżyli sylwetkę polskiego noblisty oraz odczytali fragment „Ovo vadis” po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku. Zachęcali również do zgłębiania książek o tematyce historycznej.

„Tradycje legionowe i peowiackie w Łodzi i okolicy”

Dnia 8.11 przedstawiciele uczniów naszego gimnazjum pod opieką nauczycielki religii uczestniczyli w konferencji „Tradycje legionowe i peowiackie w Łodzi i okolicy” z okazji 100 rocznicy stacjonowania Parku Amunicyjnego Legionów Polskich w Retkini, Brusie i Srebrnej, która odbyła się w PG nr 22 przy ul. Kusocińskiego 100. Uczniowie wysłuchali referatów odnośnie działalności legionistów w Łodzi, Retkini, Brusie i Srebrnej, struktury organizacyjnej POW, zapoznali się ze wspomnieniami o retkińskich peowiakach- Franciszku Plocku i Wawrzyńcu Murasie. Obejrzeli ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące pielęgnowania regionalnych tradycji walk o niepodległość oraz podziwiali wystawy tematyczne (publikacje o działalności komend i pododdziałów LP i POW w Łodzi i okolicy w latach 1914-1918, tradycje retkińskiego KGW, tradycje retkińskiej OSP. Nasi uczniowie z klas II będą przygotowywać prezentację multimedialną pod opieką nauczycielki historii i wos w ramach projektu edukacji patriotycznej uwzględniając tematykę konferencji.

,,Łódź miasto wielu kultur, narodowości i wyznań”

W dniu 03.11 uczniowie klasy 2b i 3a pod opieką nauczycielek religii i historii wyszli na Cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej, który jest jednym z najciekawszych łódzkich zabytków i największym cmentarzem żydowskim w Europie. Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego projektu ,,Łódź miasto wielu kultur, narodowości i wyznań”.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych i zaskakujących dla nich informacji. Przewodnik pani Anna Kulazińska w interesujący sposób przedstawiła i pokazała młodzieży : Dom przedpogrzebowy, obyczaje i obrzędy żydowskie, najpiękniejsze macewy, groby znanych łodzian, groby dziecięce oraz pole gettowe na którym pochowano 40 tysięcy osób. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

W październiku bieżącego roku zostało na nowo powołane szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi pod opieką nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie. Chętni uczniowie po opłaceniu 5zł składki otrzymają legitymacje członkowskie. W ramach przynależności do TPŁ uczestniczyć będą w rajdach, wycieczkach, prelekcjach, pokazach nieodpłatnie. Pierwszym działaniem koła do którego zapisało się 26 uczniów, będzie zaproszenie przewodnika TPŁ na prelekcję dotyczącą początków miasta, jego rozwoju i ciekawych łódzkich miejsc, która odbędzie się w grudniu 2016 r. w naszej szkole. Zapraszamy innych chętnych uczniów do uczestnictwa w zajęciach oraz przynależności do TPŁ, które istnieje od 1959 r.

„Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski”

W dniu 28.10 przedstawiciele klasy 2a biorący udział w projekcie edukacji patriotycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski” wzięli udział w lekcji pamięci przy wojskowych mogiłach na łódzkich Dołach. Uczniowie pod opieką nauczycielki etyki i pracownika biblioteki szkolnej upamiętnili i oddali hołd poległym żołnierzom spoczywającym na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 149

 

Mamy znów radną Młodzieżowej Rady Miejskiej !

Mamy znów radną Młodzieżowej Rady Miejskiej ! !! Sara Prasnowska uczennica klasy 2b.została wybrana spośród 83 kandydatów ubiegających się o zasiadanie w MRM.Nasza ubiegłoroczna absolwentka K.Dratwicka po raz drugi jest młodzieżową radną.Sara wygłosiła ciekawe i bezbłędne przemówienie wyborcze,a głosowała na nasze uczennice Sandra Milczarek jako wybrana w szkole do Zgromadzenia Elektorów. Cieszymy się,że Sarze udało się zebrać odpowiednią ilość głosów.Paulina Wożniak jako druga kandydatka do MRM również zaprezentowała się dobrze,ale zabrakło jej głosów ,aby być w radzie .W całym etapie wyborów,który trwał od 20 września do 25 pażdziernika,zebraniu podpisów,wypełnieniu ogromnej ilości dokumentacji i napisaniu przemówień wyborczych pomagała uczennicom nauczycielka historii i wos. Wielkie gratulacje dla Sary oraz podziękowania dla Pauliny i Sandry.

Wygraliśmy boisko wielofunkcyjne w budżecie obywatelskim na 2017 rok!

       Z wielką radością pragniemy podzielić się fantastyczną wiadomością !

Nasza szkoła zebrała największą ilość głosów na osiedlu Bałutu-Doły na realizację zadania  w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Przypominamy , że staralismy się o budowę boiska wielofunkcyjnego przy naszym gimnazjum. I udało się ! W sobotę nasze nauczycielki p. Agnieszka Kapturowska i p. Agnieszka Kowalska odebrały podziękowanie i gratulacje z rąk pani prezydent miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej.

Zebraliśmy 2812 głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas oddajac głos na nasz projekt.

Ogromne podziękowania składamy naszym pracownikom, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom którzy z ogromnym zaangażowaniem zbierali głosy na nasze boisko i przyczynili się do realizacji naszego marzenia!

 

Wycieczka historyczna po regionie łódzkim

W dniu 05.10.2016r. uczniowie klasy 2b uczestniczyli w wycieczce historycznej po regionie łódzkim. Odbyła się ona w ramach projektu Edukacji Historycznej i Patriotycznej realizowanego przez WODN i łódzkie gimnazja. Uczestnicy z dwunastu szkół zwiedzili skansen pojazdów wojskowych z lat 1918-1990 w miejscowości Boczki koło Szadku, którego właścicielem jest pan Jacek Kopczyński, odwiedzili 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Młodzież zobaczyła salę tradycji, koszary wojskowe, ekspozycję brygadowego sprzętu łączności oraz broni i wyposażenia szeregowego zawodowego, spotkała się z oficerem prasowym. Następnie w mieście Warta zwiedzaliśmy zabytki tego miasta z przewodnikiem. W Goszczanowie obejrzeliśmy rejony walk drugiego batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odwiedziliśmy również kwatery żołnierzy poległych w listopadzie 1914r. nad rzeką Wartą. Ostatnim punktem programu podróży było zwiedzanie betonowych schronów bojowych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z 1939r. Młodzież uczestniczyła również w krótkiej uroczystości patriotycznej przy kwaterach poległych żołnierzy Armii ”Łódź” w miejscowości Glinno koło miasta Warty. Program wycieczki był ciekawy i inspirujący, nie dopisała nam tylko pogoda. Uczniowie biorący udział w podróży historycznej będą przygotowywać prezentację multimedialną dotyczącą odbytej wycieczki, jak również wcześniejszych przedsięwzięć pod kierunkiem nauczycielki historii i wos.