Strona główna » O szkole » Absolwent

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Absolwent

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 14
IM. ROBERTA SCHUMANA W ŁODZI

 

Absolwent naszej szkoły posiada umiejętności kluczowe, które przygotowują go do jak najlepszego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie:

 

 • uczy się, aby wiedzieć

 • świadomie traktuje proces uczenia się;
 • umie w praktyce stosować zdobytą wiedzę;
 • wie jak ją poszerzać i uzupełniać;

 

 • uczy się, aby żyć wspólnie z innymi:

 

 • zna reguły dobrego zachowania;
 • umie zachować się w środowisku rówieśniczym;
 • posługuje się poprawną polszczyzną;
 • wie jak aktywnie korzystać z oferty kulturalnej;
 • posiada umiejętność wyboru właściwej dla siebie grupy rówieśniczej;
 • prezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

 • uczy się, aby działać:

 

 • porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;
 • umie sformułować i przedstawić swój system wartości – co jest dla niego ważne;
 • potrafi dokonać świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej;
 • umie wybrać najwłaściwszy dla siebie sposób realizacji swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego;
 • potrafi w sposób konstruktywny korzystać z środków multimedialnych.

 

 • uczy się, aby być;

 

 • jest świadom zagrożeń jakie niesie współczesna cywilizacja;
 • umie powiedzieć nie: narkotykom, nikotynie, alkoholowi i dopalaczom;
 • umie w stopniu podstawowym posługiwać się językiem obcym;
 • dba o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu.