Strona główna » O szkole » Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo! W związku z ochroną danych osobowych uczniów  Publicznego Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi i ich rodziców informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest dyrektor  Gimnazjum nr 14 .
  2. Państwa dane osobowe i Waszych dzieci tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie – kształcenia, wychowania i opieki uczniów.
  3. Państwa dane osobowe i Waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:

.         zastępcy dyrektora,

.         wychowawcom i nauczycielom,

.         sekretarzowi szkoły i kierownikowi administracyjno-gospodarczemu w zakresie wykonywanych obowiązków,

.         organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli, firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania, oraz ubezpieczenia wycieczki,

.         ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom, poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z potrzebą udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki itp.,

.         Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów maturalnych, sądowi, policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania.

  1. Dane osobowe, o których jest mowa w pkt 2., podają Państwo na podstawie ustawy o systemie oświaty
    (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r., nr 256., poz. 2572.) oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Inne dane podawane są dobrowolnie.
  2. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka i możliwości dokonania w nich stosownych zmian.

Dyrektor szkoły- Renata Lipińska