Strona główna » O szkole » Patron

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Patron

Robert Schuman

schuman1Był typowym człowiekiem pogranicza. Powodów, dla których to właśnie ten człowiek stał się pomysłodawcą jednego z największych wydarzeń XX wieku, powstania zalążków wspólnoty europejskiej, doszukiwać się można w jego zakorzenieniu w różnych kulturach.

Urodził się w Luksemburgu w 1886, w rodzinie lotaryńskiej, tam też ukończył francuskojęzyczne gimnazjum. Studiował prawo na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie zaangażowany był w działalność niemieckich katolickich stowarzyszeń studenckich. Następnie jako adwokat osiadł w Metzu.

Działalność polityczną rozpoczął Schuman po 1918 roku, a więc w momencie gdy Alzacja i Lotaryngia zostały wcielone do Francji. W latach 1919-1940 był członkiem francuskiej Izby Deputowanych. Gdy w marcu 1940 roku zdecydowano o ewakuacji terenów graniczących z Niemcami, został podsekretarzem do spraw uchodźców. Po kapitulacji Francji opuścił Paryż i wrócił do Metzu. Po udzieleniu odmowy Niemcom próbującym skłonić go do kolaboracji, z obawy przed aresztowaniem ukrywał się do końca wojny.

Po wojnie wrócił do działalności politycznej. Od 1945 roku był deputowanym do Zgromadzenia Konstytucyjnego, w latach 1946-62 do Zgromadzenia Narodowego. Do 1956 roku pełnił kolejno funkcje ministra finansów, premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości.

Życiorys Roberta Schumana, być może nie różnił by się zbytnio od historii życia wielu innych polityków, rozpoczynających swoją karierę przed wojną, gdyby nie to, czego dokonał on w latach 50-tych. Pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej, nie zagojonych jeszcze ran i niechęci pomiędzy agresorem z czasu II wojny światowej Niemcami, a ich ofiarą Francją, wystąpił on z propozycją pojednania niemiecko-francuskiego, poprzez połączenie obu państw w jedną wspólnotę gospodarczą. Pomysł jego ujęty w tzw. „Planie Schumana” zapoczątkował trwający do dziś proces integrowania Europy.