Strona główna » O szkole » Plan spotkań z rodzicami

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Plan spotkań z rodzicami

Termin Godzina Zadanie
12  września 2017 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
12 września 2017 r. 17.30 Spotkanie z Rodzicami
24 października 2017 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
24 października 2017 r. 17.30 Konsultacje dla Rodziców
21  listopada  2017 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
21  listopada  2017  r. 17.30 Konsultacje dla Rodziców
19 grudnia  2017 r. 17.00 Pisemna informacja o zagrożeniach
Do 19 stycznia  2018 r. Informacja o ocenach przewidywanych- adnotacja w temacie lekcji, wystawienie ocen przewidywanych w dzienniku
22-23 stycznia 2018 r. Poprawianie ocen przewidywanych
Do 26 stycznia 2018 r. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
26 stycznia 2018 r. 15.30 Rada Klasyfikacyjna
13 lutego 2018 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
13 lutego 2018 r. 17.30 Spotkanie z Rodzicami- podsumowanie

I półrocza

10 kwietnia 2018 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
10 kwietnia 2018 r. 17.30 Konsultacje dla Rodziców
15 maja 2018 r. 15.30 Spotkanie Rady Pedagogicznej
15 maja 2018 r. 17.30 Konsultacje dla Rodziców- pisemna informacja o zagrożeniach
8 czerwca 2018 r. Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego- adnotacja
w temacie lekcji, wystawienie ocen przewidywanych w dzienniku.
11-14 czerwca 2018 r. Poprawianie ocen przewidywanych
Do 14 czerwca 2018 r. Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych i rocznych
14 czerwca 2018 r. 15.00 Rada klasyfikacyjna
15-18 czerwca 2018 r. Egzaminy klasyfikacyjne

i sprawdzające

19 czerwca 2018 r. 12.00 Spotkanie Rady Pedagogicznej

SALE NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

GABINET DYREKTORA-PANI LIPIŃSKA
GABINET WICEDYREKTORA-PANI CHWESIUK
41-PANI JAWORSKA, PAN HOLTZ
42-PANI FILEWSKA 3B
46-PANI RYBACKA, PANI KOZŁOWSKA
49-PANI KOWALSKA 1B
51-PANI KAPTUROWSKA, PANI TOMASZEWSKA
54-PANI WACHOWSKA
55-PANI KAMIŃSKA 2A
56-PANI SZYMCZAK-STATECZNY 2B
59-PANI BIELA-JESIONOWSKA 1A
60-PANI MARCINIAK 3A
62-PANI KUREK, PANI MAJKOWSKA-PILARZ
POKÓJ NAUCZYCIELSKI-PANI MACNAR
BIBLIOTEKA-PANI STYPUŁKOWSKA
ZAPLECZE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO-  PAN JĘDRASZCZYK, PAN SZYMCZAK
GABINET PEDAGOGA-PANI SIBIŃSKA